Klasyfikacja

KLASYFIKACJE OSOBNE DLA MĘŻCZYZN I KOBIET

15 km:
1. Kategoria OPEN;
2. Kategorie wiekowe:
Mężczyźni:
M1: 16-19 lat
M2: 20-29 lat
M3: 30-39 lat
M4: 40-49 lat
M5: 50-59 lat
M6: 60-69 lat
M7:+ 70 lat

Kobiety:
K1: 16-19 lat
K2: 20-29 lat
K3: 30-39 lat
K4: 40-49 lat
K5: 50-59 lat
K6: 60-69 lat
K7:+ 70 lat

3. Mistrzostwa Klubów Sportowych. Do końcowej rywalizacji brane będą czasy czterech najlepszych zawodników z danego klubu. Zawodnik nie może jednocześnie reprezentować kilku klubów. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary. Wymaga się podczas rejestracji wpisania jednakowej nazwy klubu przez wszystkich jego członków.

4. Mistrzostwa Pracowników Lasów Państwowych w kategorii kobiet i mężczyzn: zawodnicy startujący w tej kategorii podczas weryfikacji i odbioru nr startowego muszą okazać się legitymacją służbową.

5. Mistrzostwa Gminy Trzemeszno w kategorii kobiet i mężczyzn: w klasyfikacji będą brani pod uwagę zawodnicy biegu głównego zameldowani w Gminie Trzemeszno.

6. Mistrzostwa Honorowych Dawców Krwi w kategorii kobiet i mężczyzn: zawodnicy startujący w tej kategorii podczas weryfikacji i odbioru nr startowego muszą okazać się legitymacją HDK.

 5 km:

1. Kategoria OPEN;
2. Kategorie wiekowe:

1. Mężczyźni:
M1: 13-19 lat
M2: 20-29 lat
M3: 30-39 lat
M4: 40-49 lat
M5: 50-59 lat
M6:  +60 lat

Kobiety:
K1: 13-19 lat
K2: 20-29 lat
K3: 30-39 lat
K4: 40-49 lat
K5: 50-59 lat
K6: +60 lat


3. Kategoria Mieszkańcy Gminy Trzemeszno: w klasyfikacji będą brani pod uwagę
zawodnicy zapisani do kategorii na portalu datasport.pl zameldowani w Gminie Trzemeszno.

.
Kreator stron internetowych - przetestuj