Nagrody

15 km:
Statuetki, medale i nagrody pieniężne w kategorii generalnej: 
Mężczyźni
I - miejsce: 700 zł
II - 500 zł
III - 300 zł
Kobiety
I - miejsce: 700 zł
II - 500 zł
III - 300 zł
Statuetki i nagrody rzeczowe we wszystkich kategoriach biegu za I, II, III miejsce.

5 km:
1. Statuetki i nagrody rzeczowe w kategorii generalnej.
2. Statuetki i nagrody rzeczowe w pozostałych kategoriach wiekowych za I, II, III miejsce.
Kreator stron internetowych - przetestuj