Regulamin

PEŁEN REGULAMIN XVI ZIMOWEGO BIEGU TRZECH JEZIOR

Pobierz pliki

WYCIĄG Z REGULAMINU

 NAZWA IMPREZY:
- XVI Zimowy Bieg Trzech Jezior;
- II GRAND PRIX BIEGÓW OSiR w Trzemesznie;
- XIII Zimowe Mistrzostwa Klubowe;

I. Organizator:
- Urząd Miejski Trzemeszna;
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie;
- Nadleśnictwo Gołąbki;
- Starostwo Powiatowe w Gnieźnie;
- Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Trzemeszno;

II. Termin i miejsce:
10 luty 2018 r. godz. 11:00, start i meta OW Jutrzenka w Gołabkach 
Odjazd autokarów z zawodnikami na start w godz. 9.30-10.00. z stacji paliw LOTOS prz hali OSiR.

III BIEGI NALĘŻCE DO I GRAND PRIX BIEGÓW OSiR W TRZEMESZNIE:
XVI Zimowy bieg trzech jezior 
www.zimowybiegtrzechjezior.pl 
XXVII Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskiego www.bieg-kilinskiego.pl
III Letni Bieg Trzech Jezior www.letnibiegtrzechjezior.pl

IV. Trasa:
Dystans 15 km (dukty leśne, asfalt)
Pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów w numerach startowych.
Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto z wyjątkiem pierwszych 50 zawodników na mecie. 
Ze względów organizacyjnych ustala się limit czasu 2 godziny 15 min.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Weryfikowani w Biurze Organizacyjnym w dniu 9.02.2018 r. (w godz. 19.00 - 20.30) lub w dniu zawodów 10.02.2018 r. (w godz. 7.30-9.45). Udział w biegu mogą brać osoby, które ukończyły 16 lat. Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu.

 VI. ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia za pośrednictwem strony www.zimowybiegtrzechjezior.pl.
 Rejestracja zgłoszeń odbywać się będzie za pośrednictwem portalu internetowego dostępnego pod adresem https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3474
2. Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy, dokonał wpłaty 
oraz ma nadany numer startowy.
3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowy medal oraz pakiet startowy.
4. Pakiet startowy można odebrać w imieniu innej osoby na podstawie upoważnienia (do pobrania na stronie).
5. Zapisy elektroniczne możliwe będą do 06.02.2018 r. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 1200 osób lista startowa zostaje zamknięta. W przypadku nie osiągnięcia limitu 1200 osób do 06.02.2018 r. startowe będzie można opłacić w dniu biegu.

VII. OPŁATY:
1. Opłata startowa wynosi:
- w terminie do 19.01.2018 r. – 50 PLN; dla osób powyżej 65 lat – 30 PLN;
- w terminie od 20.01.2018 r. do 10.02.2018 r. – 70 PLN dla wszystkich;
2. Opłata startowa jest dokonywana tylko za pomocą płatności elektronicznych, bezpośrednio za pośrednictwem internetowej https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3474
3. W przypadku niewyczerpania limitu 1200 osób, które dokonały zgłoszenia i wpłaty, istnieje możliwość zgłoszenia i wpłaty gotówkowej w dniu zawodów.
4. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
5. Osoby, które dokonają wpłaty po 06.02.2018 r. zobowiązane są do przedstawienia dowodu wpłaty w czasie weryfikacji w Biurze Organizacyjnym.6. Chęć otrzymania faktury proszę potwierdzać podczas internetowej rejestracji podając dane do rachunku. Rachunki będą wydawane w biurze zawodów).

VIII. PROGRAM MINUTOWY:

9 lutego - hala OSiR w Trzemesznie:
19.00-20.30 - weryfikacja zawodników, zapisy do biegu;
10 lutego:
7.30-9.45 - weryfikacja zawodników, zapisy do biegu - hala OSiR w Trzemesznie:
9.30 - wyjazd autokarów na miejsce startu do Gołąbek z parkingu stacji paliw (znajdującej się w sąsiedztwie hali OSiR);
10.30-10.50 - rozgrzewka w lesie;
11.00 - start; 
ok. 11.45 - pierwszy zawodnik na mecie;
12.30-13.30 - odjazd autokarów do Trzemeszna;
14.00 - ceremonia zakończenia, wręczenie pucharów i nagród, konkurs - hala OSiR; 

IX.

  • Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją całego regulaminu. Numer startowy z wbudowanym chipem jest własnością zawodnika.
  • Ubezpieczenie. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. 
  •  Uczestnicy oraz osoby funkcyjne muszą wyrazić akceptację wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
• osir-trzemeszno@o2.pl 
lub 
• telefon 691 808 908.Z POWODÓW TECHNICZNYCH NIE MA MOŻLIWOŚCI ODBIORU NUMERÓW STARTOWYCH W GOŁĄBKACH !!!

,
Kreator stron internetowych - przetestuj