Regulamin


REGULAMIN
IV GRAND PRIX BIEGÓW OSiR W TRZEMESZNIE


1. CEL:
• Rozpropagowanie biegów oraz popularyzację biegania jako najprostszej formy ruchu. 
• Kreowanie zdrowego stylu życia przez biegaczy.
• Spędzenia aktywnie wolnego czasu oraz zainteresowanie szerszego grona ludzi bieganiem. 
• Promocja Gminy Trzemeszno.

2. REALIZATOR:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie;

3. BIEGI ZALICZANE DO IV GRAND PRIX BIEGÓW OSiR W TRZEMESZNIE:
1. XVIII Zimowy Bieg Trzech Jezior :
• DATA: 08.02.2020 r.;
• DYSTANS: 15 km;
2. XXIX Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskiego:
• DATA: 03.05.2020 r.;
• DYSTANS: 21,097 km;
3. V Letni Bieg Trzech Jezior :
• DATA: 30.08.2020 r.;
• DYSTANS: 15 km;

4. UCZESTNICTWO:
• Uczestnikami Grand Prix są uczestnicy, którzy wzięli udział w 3 biegach należących do GP.
• Uczestnik GP musi być osobą pełnoletnią.

5. KLASYFIKACJA:
• Klasyfikacja w kategorii OPEN: kobiet i mężczyzn, sporządzonych na podstawie czasów w poszczególnych biegach. 
• Do klasyfikacji liczonych będzie suma najlepszych czasów osiągniętych w 3 biegach. 
• Ranking będzie zamieszczany na stronach internetowej GP: www.gposirtrzemeszno.pl oraz na stronach biegów wchodzących w skład GP: www.zimowybiegtrzechjezior.pl, www.bieg-kilinskiego.pl, www.letnibiegtrzechjezior.pl.

6. NAGRODY:
• Ceremonia wręczania nagród odbędzie się podczas V Letniego Biegu Trzech Jezior 30.08.2020 r.
• Najlepsze zawodniczki i zawodnicy kategorii OPEN od I do X miejsca otrzymają puchary/statuetki. 
• Wszyscy zawodnicy, którzy wzięli udział w trzech biegach należących do GP otrzymają etui do kompletu medali, które otrzymali w trakcie biegów.

7. UWAGI KOŃCOWE:
• Lista osób, które wzięły udział w GP pokazana zostanie na stronach internetowych: www.zimowybiegtrzechjezior.pl, www.bieg-kilinskiego.pl, www.letnibiegtrzechjezior.pl, www.gposirtrzemeszno.pl. 
• Każdy z biegów należących do GP ma osobny regulamin.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do realizatora projektu.
• Kontakt Edyta Koperska 691 808 908, osir-trzemeszno@o2.pl;
Kreator stron internetowych - przetestuj