Regulamin

REGULAMIN
II GRAND PRIX BIEGÓW OSiR W TRZEMESZNIE


CEL:
• Rozpropagowanie biegów oraz popularyzację biegania jako najprostszej formy ruchu. 
• Kreowanie zdrowego stylu życia przez biegaczy.
• Spędzenia aktywnie wolnego czasu oraz zainteresowanie szerszego grona ludzi bieganiem. 
• Promocja Gminy Trzemeszno.

REALIZATOR:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie;

BIEGI ZALICZANE DO
II GRAND PRIX BIEGÓW OSiR W TRZEMESZNIE:
1. XVI Zimowy Bieg Trzech Jezior :
• DATA: 10.02.2018 r.;
• DYSTANS: 15 km;
2. XXVII Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskiego:
• DATA: 03.05.2018 r.;
• DYSTANS: 21,097 km;
• REGULAMIN: www.bieg-kilinskiego.pl;
3. III Letni Bieg Trzech Jezior :
• DATA: 02.09.2018 r.;
• DYSTANS: 15 km;


UCZESTNICTWO:
• Uczestnikami Grand Prix są uczestnicy, którzy wzięli udział w 3 biegach należących do GP.
• Uczestnik GP musi być osobą pełnoletnią.

KLASYFIKACJA:
• Klasyfikacja w kategorii OPEN: kobiet i mężczyzn, sporządzonych na podstawie czasów w poszczególnych biegach. 
• Do klasyfikacji liczonych będzie suma najlepszych czasów osiągniętych w 3 biegach. 
• Ranking będzie zamieszczany na stronie isnternetowej GP www.gposirtrzemeszno.pl 
oraz na stronach biegów:

NAGRODY:
• Ceremonia wręczania nagród odbędzie się podczas III Letniego Biegu Trzech Jezior 02.09.2018 r.
• Najlepsze zawodniczki i zawodnicy kategorii OPEN od I do X miejsca otrzymają puchary/statuetki. 
• Wszyscy zawodnicy, którzy wzięli udział w trzech biegach należących do GP otrzymają etui do kompletu medali, które otrzymali w trakcie biegów.

 UWAGI KOŃCOWE:
• Lista osób, które wzięły udział w GP pokazana zostanie na stronach internetowych: www.zimowybiegtrzechjezior.pl, www.bieg-kilinskiego.pl, www.letnibiegtrzechjezior.pl.
• Każdy z biegów należących do GP ma osobny regulamin.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do realizatora projektu.
Kontakt Edyta Koperska 691 808 908, osir-trzemeszno@o2.pl;.
Kreator stron internetowych - przetestuj